Support

 

Har du frågor, förslag på förbättringar, eller har hittat en bugg, skriv då till:

fyllehund@automagika.se

FAQ


Q: Banken tog 18:- fast appen kostar 7:-


A: I vissa fall verkar det som om Apple/banken reserverar (OBS reserverar, inte drar) 18:-,  Se diskussionen här: http://www.99.se/itunes-app-store/274233-7-kronors-app-kostar-18-kr-nar-pengarna-dras.html och justerar det till 7:- i efterhand. För att klargöra lite: Som utvecklare sätter man ett pris, Apple skyltar med det priset i iTunes och tar exakt så mycket betalt. Det är alltså omöjlig för en utvecklare att sätta ut ett pris och sedan ta mer betalt.


Q: Vad är skillanden mellan män och kvinnor?


A: Det som skiljer i appen är den vätskevolym alkoholen fördelar sig i kroppen, som är lägre hos kvinnor (ca 60%) jämfört med män (ca 70%). Det innebär en högre promillehalt hos kvinnor, om allt annat är lika.


När det gäller nedbrytningshastigheten, finns det inte några entydiga siffror som pekar på att kvinnor har sämre förmåga att bryta ned alkohol per kg kroppsvikt. Vissa enskilda forskningsresultat pekar t.o.m. i motsatt riktning. En samanställning av olika forkningsresultat finns i H R Thomasson, Recent Developments in Alcoholism, Vol 12, Women and Alcoholism, 1995.


Därför skiljer inte appen mellan könen när de gäller nedbrytningshastigheten per kilo kroppsvikt, men eftersom kvinnor i allmänhet väger mindre än män, blir nedbrytningshastigheten totalt sett lägre hos kvinnor.


Q: Kan man verkligen få så många promille efter några öl?


A: Appen bygger på att du matar in vad du dricker under tiden du dricker, eller i varje fall att du matar in den första drinken när du börjar dricka under kvällen, så att appen vet när levern börjat bryta ned alkohol.


Om du glömmer mata in en dryck kan du mata in den i efterhand, och ändra tiden för drycken genom att trycka på tid-knappen, och ändra i klockan.